سریعترین هاستینگ ربات تلگرام، تا به امروز...

در صورت مشاهده هرگونه صفحه فیشینگ بانکی یا غیربانکی حساب هاستینگ خریداری شده بدون بازگشت وجه مسدود خواهد شد.

هاست 100 گیگابایت

✅ زیردامنه رایگان ✅
✅ قابلیت میدلاین ✅
100 گیگابایت فضای دیسک
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
نامحدود پارک دامنه
50 دامنه اضافه Addon Domain
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

هاست 50 گیگابایت

✅ زیردامنه رایگان ✅
✅ قابلیت میدلاین ✅
50 گیگابایت فضای دیسک
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
10 پارک دامنه
10 دامنه اضافه
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

هاست 10 گیگابایت

✅ زیردامنه رایگان ✅
✅ قابلیت میدلاین ✅
10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
3 پارک دامنه
3 دامنه اضافه
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

هاست 5 گیگابایت

✅ زیردامنه رایگان ✅
✅ قابلیت میدلاین ✅
5 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
2 پارک دامنه
2 دامنه اضافه
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

هاست 2 گیگابایت

✅ زیردامنه رایگان ✅
✅ قابلیت میدلاین ✅
2 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
2 پارک دامنه
1 دامنه اضافه
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

هاست 1 گیگابایت

✅ زیردامنه رایگان ✅
✅ قابلیت میدلاین ✅
1 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
1 پارک دامنه
1 دامنه اضافه
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

هاست 512 مگابایت

✅ زیردامنه رایگان ✅
✅ قابلیت میدلاین ✅
512 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
1 پارک دامنه
0 دامنه اضافه
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux

هاست 100 مگابایت

❌ بدون قابلیت میدلاین ❌
❌ بدون زیردامنه رایگان ❌
100 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ساب دامین (زیردامنه) نامحدود
دیتابیس نامحدود
اکانت ftp نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
0 پارک دامنه
0 دامنه اضافه
✅ SSL رایگان (نصب خودکار)
✅ دسترسی CGI
✅ کنترل پنل cPanel
✅ وب سرور LiteSpeed
✅ سیستم عامل CloudLinux